'.$nazev_produktu.''; echo ''.$nazev_produktu.''; echo ''; foreach($vlastnosti as $key => $value) { echo ' '; echo ' '; echo ' '; foreach($value as $nazev => $obsah) { if($nazev=='0') continue; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; } } if(file_exists('./img/produkty/'.$seo_jmeno.'_t.png')) { echo ''; echo ' '; echo ''; echo ''; echo ' '; echo ''; } $dotaz='SELECT id,popis FROM t_fotky WHERE id_produktu='.$id_produktu.' ORDER BY id ASC'; $vysledek=mysql_query($dotaz); if(mysql_num_rows($vysledek)>0) { echo ''; echo ' '; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; } echo '
+ '.$key.'
'.$nazev.''.str_replace(array(' < ',' > '),array(' < ',' > '),$obsah).'
+ Tabulka zatížení
'.$nazev.'
+ Fotogalerie
'; } else { echo '
'; $dotaz='SELECT nazev,seo_jmeno,popis FROM t_produkty WHERE aktivni = 1 AND typ="'.str_replace('-panely','',dej_seo_jmeno(0)).'"'; $vysledek=mysql_query($dotaz); while($r=mysql_fetch_array($vysledek)) { echo '
'.$r['nazev'].'

'.$r['nazev'].'

'.$r['popis'].'

více
'; } } ?>