Stěnové

Několik typů - jaké lze použít

 • minerální vlna
 • PIR panely

Užití

 • Chladírenské boxy – standartně se používá tloušťka 60 mm
 • Mrazírenské boxy – panely s tloušťkou 100 mm
 • Opláštění budov
 • Potravinářské a hygienické boxy (boxy na chlazení tankového piva, chlazení a uchovávání potravin, masa a zemědělských plodin)
 • Izolované místnosti pro výpočetní techniku
 • Boxy pro pohřební služby
 • S využitím panelů lze řešit také izolaci podlah (nutné v mrazících boxech)
 • Rozdělení technologických provozů na jednotlivé sekce

Splnění nejvyšších požadavků

 • Průmyslové budovy
 • Skladové budovy
 • Kontejnerové budovy
 • Potravinářský průmysl
 • Technické provozy
 • Bydlení
 • Sportovní haly

Cena

Výhody

Střešní

Několik typů - jaké lze použít

 • minerální vlna
 • PIR panely

Užití

 • Zastřešení budov
 • Zastřešení menších budov (garáže, zahradní domky, dílny) – výhoda samonosná konstrukce panelů a možnost vložení prosvětlovacích prvků

Splnění nejvyšších požadavků

 • Průmyslové budovy
 • Skladové budovy
 • Kontejnerové budovy
 • Potravinářský průmysl
 • Technické provozy
 • Bydlení
 • Sportovní haly

Cena

Výhody

Využití stěnových sendvičových PIR panelů

Sendvičové PIR panely se používají pro obkládání střech a stěn montovaných ocelových hal a budov. Panely se připojí k sobě pomocí zámku pero-drážka a následně přimontují přímo na ocelovou konstrukci pomocí samořezných šroubů. Kladou se vertikálně, nebo méně často horizontálně. Sendvičové PIR panely lze dále využít pro zateplení stávajících a starších budov. U těchto budov lze provést výměnu střešní krytiny a dodatečně izolovat stěny a podlahy. Sendvičové PIR panely díky svým hydroizolačním vlastnostem zabraňují přístupu nadměrné vlhkosti do objektu. Správným zateplením se předejde tepelným ztrátám. Sendvičové panely jsou vhodné také pro vestavby do hal nebo stavbu a izolaci vnitřních příček, pro stavbu chladíren, mrazíren a technologických provozů.

Využití sendvičových PIR panelů pro zateplení stávajících budov

Stávající budovy s nevyhovujícím zateplením lze dodatečně izolovat pomocí sendvičových PIR panelů. Na stěny budovy se namontuje pomocná ocelová konstrukce, která bude vhodná pro opláštění sendvičovými panely. Další postupy probíhají stejným způsobem, jako u obkládání nové ocelové haly. Ohledně rekonstrukce střechy je v takovém případě nejvhodnější provést kompletní výměnu stávající střešní krytiny za střešní sendvičové panely.

Využití sendvičových PIR panelů pro vestavby do hal a technologických provozů, příčky a podhledy

Během provozu se často zjistí, že plocha v ocelové hale, nebo jiném technologickém provozu není vhodně využívána a začne se řešit, jak prostor využít efektivněji i třeba pro jiné účely. V takovém případě problematiky lze snadno plochu jednoduše rozdělit pomocí příček, nebo provést jinou vestavbu např. kancelářský prostor. Rozdělování plochy na příčky a vestavby se řeší tím způsobem, že se na určeném místě provede montáž pomocné ocelové konstrukce, která se obloží sendvičovými panely a případně se zastřeší, osadí se okny a dveřmi podle potřeby. U menších proctor lze použít panely pouze samonosně bez použití ocelové konstrukce.

Využití sendvičových PIR panelů pro chladírenské a mrazírenské boxy

Pokud plánujete výstavbu haly, ve které budou chladírenské, nebo mrazírenské provozy, tedy izolované místnosti, je nutné zajistit komplexně izolaci celého objektu haly včetně všech místností, příček a podlah. Do hal je rovněž možno za pomoci PIR panelů pouze "vložit" jednotlivé místnosti specifikované jako chladírenské, nebo mrazírenské boxy. Rovněž veškeré technologie a komponenty pro tyto systémy naleznete u nás.

Využití sendvičových PIR panelů pro dodatečné izolace

Výplně starších vrat a dveří, opláštění kůlen, zahradní domky a izolované podhledy, nebo jen dělící příčky. I zde lze problém řešit za pomoci sendvičových PIR panelů.

Využití střešních sendvičových PIR panelů

Sendvičové PIR panely se používají pro obkládání střech a stěn montovaných ocelových hal a budov. Panely se připojí k sobě pomocí zámku pero-drážka a následně přimontují přímo na ocelovou konstrukci pomocí samořezných šroubů. Kladou se vertikálně, nebo méně často horizontálně. Sendvičové PIR panely lze dále využít pro zateplení stávajících a starších budov. U těchto budov lze provést výměnu střešní krytiny a dodatečně izolovat stěny a podlahy. Sendvičové PIR panely díky svým hydroizolačním vlastnostem zabraňují přístupu nadměrné vlhkosti do objektu. Správným zateplením se předejde tepelným ztrátám. Sendvičové panely jsou vhodné také pro vestavby do hal nebo stavbu a izolaci vnitřních příček, pro stavbu chladíren, mrazíren a technologických provozů.

Využití sendvičových PIR panelů pro obkládání střech a stěn ocelových hal

Sendvičové panely pro obkládání střech a stěn jsou dostupné v různých tloušťkách a s typem izolace polyisokyanurátovou pěnou,nebo minerální vlnou (vysoká požární odolnost). Panely jsou dostupné v různých barvách a typech. Dodáváme a provádíme montáž sendvičových panelů pro střechy a stěny. Pro ocelové haly nabízíme dále různé typy dveří a popřípadě i vrat (např. sekční průmyslová vrata), nebo okna. Sendvičové PIR panely zajišťují kvalitní zateplení ocelové haly.

Využití sendvičových PIR panelů pro střechy

Na izolaci střechy a stěn ocelové haly lze použít sendvičové PIR panely. Takto zvolené sendvičové panely umožní snížit náklady na udržení vhodné teploty v chladírenských i mrazírenských provozech.